Pytaja zajimcow za dźeń wotewrjenych zahrodow

póndźela, 11. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Roswitha Petschick organizuje we Wojerecach prěni raz dźeń wotewrjeneje zahrody. 12. junija ma so wón přewjesć.  Foto: Katrin Demczenko Roswitha Petschick organizuje we Wojerecach prěni raz dźeń wotewrjeneje zahrody. 12. junija ma so wón přewjesć. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Po wšej Němskej znaty dźeń wotewrjeneje zahrody Roswitha Petschick lětsa tež we Wojerecach organizuje. To je priwatna iniciatiwa wob­sedźerjow zahrodkow, wobydlerka z Małeje Nydeje rozłoži. We Wulkej Britaniskej přewjeduja tule akciju hižo wot lěta 1927 a zwjazuja ju stajnje ze zběranjom darow za socialny zaměr.

Klasiske abo přirodne zahrody je Ros­witha Petschick loni na dnju wotewrjeneje zahrody w Kamjencu wobdźiwała a sej rjekła „To tež zamóžemy“!. Nětko chce wona zarjadowanje kóžde druhe lěto we wotměnje z wuměłstwowej akciju Kulturneje fabriki přewjesć.

We Wojerecach měli hobbyjowi zahrodkarjo swoje zelene oazy 12. junija zajimcam spřistupnić a z druhimi zahrodowymi přećelemi do rozmołwy přińć. Do swojeje zahrody chce Roswitha Petschik na tymle dnju fachowca za pyšne rostliny, zeleninu a krajinotwar přeprosyć. Wón wotmołwja na prašenja kołowokoło kompostowanja, wuhotowanja zahrody a wo dalšich temach.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND