Hubertus Ryćer je widźomnje spokojom

srjeda, 20. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z najwažnišich projektow minjenych lět bě nowe bydlenske sydlišćo w Sernjanach, kotrež bu, po někotrych lětach dlijenja zarjadniskich zadźěwkow dla, tola hišće zwoprawdźene. Ležownosće su předate a na mnohich hižo domy dotwarjene. Jedyn z najwažnišich projektow minjenych lět bě nowe bydlenske sydlišćo w Sernjanach, kotrež bu, po někotrych lětach dlijenja zarjadniskich zadźěwkow dla, tola hišće zwoprawdźene. Ležownosće su předate a na mnohich hižo domy dotwarjene.

Po přerěznej starobje wobydlerjow młoda gmejna Ralbicy-Róžant steji na solidnych nohach

Samo na sebi móhł wón lětsa woswjećić jubilej a snano tomu tak budźe, jeli so wobydlerjo gmejny Ralbicy-Róžant 12. junija za njeho a dalšu dobu z nim wupraja. Wšako je Hubertus Ryćer zastojnstwo wjesnjanosty delanskeje gmejny wot 1990 do 1994 (tehdy bě Róžant hišće samostatna gmejna) a wot lěta 2001 hač donětka tři wólbne doby wukonjał, štož wučinja 25 lět. Přihotowany na to wón je a ma tež wulki lóšt, swoje zastojnstwo dale wukonjeć.

K tomu pohonjeja jeho dotalne wuspěchi, kotrež je sej dyrbjał zdźěla zhromadnje z gmejnskej radu wšelakeje zestawy wuwojować. Ale skónčnje bě to wšo na dobro gmejny a wobydlerjow. Tych a jich wašnja wšak hižo ze štyrjoch lět jako hłownohamtski a 21 lět čestnohamtski wjesnjanosta znaje.

Kompromisy tworić dyrbjał

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Hubertus Ryćer bě wot 1990 do 1994 wjesnjanosta gmejny Róžant a wot 2001 hač donětka tři wólbne doby wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant. Nětko so wón nadźija, zo smě dalšu wólbnu dobu w zastojnstwje wostać. Foto: Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND