Wo Choćebuskich kopolakach čitała

srjeda, 18. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wětrow (ML/SN). Loni znowazarjado­wana Wětrowska knihownja přeproša ludnosć prawidłownje měsačnje na čitanje. „Kopolaki w Choćebuzu“ bě tema čitanja minjeny štwórtk we Wětrowje. Awtorka spisa, Erika Pchalek, kotryž wuńdźe w nakładnistwje Regia delnjołužiskeje stolicy, zeznajomni zajimcow z pozadkami a žiwjenjoběhami předstajenych Židow a antifašistow z Choćebuza. Erika Pchalek je rodźena Budyšanka a jeje wuj bě wot nacijow zamordowany komunist Kurt Pchalek, po kotrymž je dźensa dróha w centrumje Budyšina pomjenowana. Wona bě žurnalistiku studowała a čas powołanskeho žiwjenja w redakciji dźenika Lausitzer Rundschau dźěłała. Jako wuměnkarka je swobodna awtorka za wusudami ně­hdźe 40 Židow a antifašistow Choćebuza slědźiła a wo nich pisała.

Jako prěni čita ze spisa „Kopolaki“ kapitl, kotryž jednaše wo Hammerschmidtec židowskej swójbje, předewšěm wo prawizniku Hermannje Hammerschmidće. Wón bu kaž jeho přiwuzni zamordowany. Wosudy dalšich Židow, na kotrychž maja kopolaki dopominać, sćěhowachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND