Saněrowanje nimale dokónčene

štwórtk, 19. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hórnikečanski jězor budźe bórze zaso zjawnosći přistupny. Hišće lětsa chce LMBV wotpowědne wobnowjenje z najwjetšeho dźěla zakónčić.  Foto: Gernot Menzel Hórnikečanski jězor budźe bórze zaso zjawnosći přistupny. Hišće lětsa chce LMBV wotpowědne wobnowjenje z najwjetšeho dźěla zakónčić. Foto: Gernot Menzel

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć za hórnistwowe zarjadnistwo (LMBV) je saněrowanje Hórnikečanskeho jězora nimale zakónčiła. Wotewrjene je saněrowanje wuchodneho brjoha, kiž bě so w lěće 2021 zesunył.

Łaz (AK/SN). Na Mučowskim pobrjohu su dźěła za wobnowjenje Hórnikečanskeho jězora w dalokej měrje wotzamknjene. Mjeztym předleži tež plan spřistupnjenja z boka towarstwa sydlerjow. Hišće lětsa ma być projekt po wjetšej měrje zakónčeny.

Dotal hišće jasne njeje, kak chcedźa při zawěsćenju a wobnowjenju wuchodneje skłoniny postupować. Tam běše zesuwanje zemje loni 11. měrca dalše dźěła tři měsacy dołho zadźeržało. „Srjedź tohole lěta chcemy jasne wuprajenja měć, kak ma dale hić“, rjekny referent Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada ­(SOBA) Kai Oliver Dammer. Wobhospodarićelomaj stanowanišća w Koblicach a sunshine-parka při jězoru Marlen a Ricej Gläßerej, bě to wažne wědźeć. Wšako chce LMBV wobnowjenje Kobličanskeje ­hrjebje ze saněrowanjom wuchodneho brjoha hnydom sobu zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND