Jedne hłowne twarnišćo dale zbywa

štwórtk, 19. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni muž Chróšćanskeje gmejny Marko Kliman móže hordy być na to, štož je w prěnjej hamtskej dobje wuskutkował. Wosebje derje je so jemu radźiło nowe wjesne zetkanišćo blisko něhdyšeje pěstowarnje. Samo baćony so tam derje čuja. Prěni muž Chróšćanskeje gmejny Marko Kliman móže hordy być na to, štož je w prěnjej hamtskej dobje wuskutkował. Wosebje derje je so jemu radźiło nowe wjesne zetkanišćo blisko něhdyšeje pěstowarnje. Samo baćony so tam derje čuja.

Towarstwa su spušćomna zepěra komunalneho dźěła a přinošuja k připóznaću a nahladnosći gmejny

Jako najmłódši serbski wjesnjanosta zhladuje Marko Kliman (CDU) w Chrósćicach na dobru bilancu swojeje prěnjeje hamtskeje doby. Tójšto je za gmejnu docpěł, štož jenož jeho njespokoja. Při wšej spokojnosći a wjeselu zbywaja pak nadawki za přichod, kotrež móžneho přichodneho wjesnjanostu wužaduja a na kotrež so zdźěla tež hižo wjeseli.

Hnydom ze spočatkom prěnjeje legislatury čakaše wobšěrny a wužadacy nadawk na młodeho muža, kotryž bě do toho jenož jako gmejnski radźićel nazhonjenja w komunalnym dźěle nazběrał – twar noweje pěstowarnje „Chróšćan kołć“. Puće k tomu bě hižo jeho předchadnik Maćij Brycka runał a Marko Kliman měješe so nětko wo zwoprawdźenje projekta starać. To je so jemu najebać wšě ćeže a problemy, kotrež so při twarje jewjachu, derje poradźiło.

Dróhotwarc w dwójnym zmysle

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Nowa pěstowarnja bě prěnje wulke pruwowanje za noweho wjesnjanostu na spočatku jeho hamtskeje doby. Nadawk je wón derje zmištrował, kaž tež mnoho dalšich, wo kotrychž sej ani njeje zwěrił sonić. Foto: Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND