Pěstowarnja do srjedźišća wsy

pjatk, 20. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Rowno (AK/SN). Nowotwar Witaj-pěstowarnje „Milenka“ w nošerstwje gmejny Slepo je klučowy projekt za přichodne wuwiće Rownoho. „Nowotwar zwyši atraktiwitu wsy. Pěstowarnja słuša do wjesneho srjedźišća“, potwjerdźa planowar Thomas Jansen minjeny pjatk při předstajenju koncepta wo wuwiću wsy. Dźěłowa skupina něhdźe 20 wobdźělnikow je we wšelakich dźěłarničkach ideje za wuwiće wjesneho srjedźišća a cyłeje wsy zezběrała. K angažowanym ludźom słušachu čłonojo wjesneje rady, wjesneho kluba Rowno a dobrowólneje wohnjoweje wobory, sobudźěłaćerjo pěstowarnje a dalši wobydlerjo. Zaběrali su so z pěstowarnju a wjesnym srjedźišćom, domom za towarstwa a starej šulu, z bydlenjom kaž tež z mjeńšinowym centrumom a brunicowej jamu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND