Kónc tydźenja zhromadnosć swjećili

póndźela, 23. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Historiski přednošk Bena Bělka a Pětra Klimana we wobłuku Radworskeho wosadneho swjedźenja je přihladowarjow zahorił.  Foto: Bosćij Handrik Historiski přednošk Bena Bělka a Pětra Klimana we wobłuku Radworskeho wosadneho swjedźenja je přihladowarjow zahorił. Foto: Bosćij Handrik

Pod hesłom „Štóž wěri, njeje sam“ je Radworska wosada minjeny kónc ­tydźenja na 125. jubilej wosadneje cyr­kwje spominała, při čimž mějachu přez cyły kónc tydźenja wobšěrny program.

Radwor (SN/BŠe). Poprawom su wěriwi Radworskeje wosady hižo loni kermušu swjedźensku Božu mšu hladajo na 125. jubilej wosadneje cyrkwje swjećili. Tola swjedźeń wobmjezowanjow dla móžny njebě. ­Tuž su jón minjeny kónc tydźenja nachwatali. Po wječornej Božej mši chwatachu wěriwi do wulkeho stana na farskej łuce. Pětr Kliman a Beno Bělk staj historiski přednošk wo farskej cyrkwi a wosadnym žiwjenju minjeneho lětstotka přihotowałoj a pilnje fota, wideja a za­jimawostki znosyłoj a wosadźe nětko předstajiłoj, štož je mjez přitomnymi wulku zahoritosć wubudźiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND