Změja multicar a připowěšak

srjeda, 25. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/MiR). Woprawdźe překwapjeny bě tele dny Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) nad dźakom čłonow gmejnskeje rady za jeho skutkowanje na dobro gmejny a jeje wobydlerjow. Wšako běše to poslednje posedźenje, kotrež je wón do 12. junija nawjedował. Na tutym dnju nastupi wón znowa k wólbam wjesnjanosty. Kliman radźićelam slubi, zo chce, jeli jemu wobydlerjo znowa dowěru wupraja, wospjet na dobro gmejny skutkować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND