Wiki na wsach wozrodźić

pjatk, 27. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Towarstwo Perspektiwa Hamor wuspěšne we wubědźowanju „Čiń sobu“

Hamor (AK/SN). Towarstwo Perspektiwa Hamor Hornja Łužica je so z projektom „Přirodowe a regionalne wiki“ wuspěšnje na sakskim wubědźowanju „Čiń sobu“ wobdźěliła. Tole zdźěli předsydka Romy Ganer. „Zaměr je, na wsach wiki znowa wotkryć a wožiwić. Dźe wo prawidłowne tydźenske wiki, nic jenož za sad a zeleninu, ale tež z wosebitymi temami. Stajnje jónu wob měsac móhli so wiki we wjetšich wsach gmejny wotměć, na přikład na Hamorskim torhošću, na Bjerwałdskej nawsy, w Klětnom, we Wochozach před cyrkwju, při Rychwałdskim byrgarskim domje a w Delnim Wujězdźe při cyrkwi“, rjekny předsydka.

Nimo wozrodźenja wikow chce towarstwo tež wuměnu nazhonjenjow mjez wobydlerjemi přisporjeć. Jako temy móhli sej organizatorojo předstajić regionalne rjećazy wikowanja, naslědnosć, pčołarstwo a wurězanje štomow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND