Z cyłej swójbu na wulku turu

wutora, 31. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Syć za dźěło z dźěćimi a młodostnymi přihotuje kolesowanje na horu

Biskopicy (SN/MiR). Butrowa hora je mnohim ludźom přijomna adresa, hdyž chcedźa so w tamnišim hosćencu wočerstwić. Mnozy wužija za to dobru infrastrukturu a dojědu sej tam z awtom. Samo busy so tam hač na wjeršk dóstanu. Dalši, a tych je stajnje wulka ličba, pak wužiwaja derje wuhotowane šćežki a puće tež za to, zo bychu so pućujo abo samo kolesujo na wjeršk dóstali. Składnosć, do pedalow teptajo zhromadnje zabawny dźeń dožiwić, budźe 21. junija. Mjez wjacorymi nošerjemi zarjadowanja je tež Biskopičanska Syć za dźěło z dźěćimi a młodostnymi (KiJu). „Po dwěmaj lětomaj chcemy mjeztym 21. króć tele wob­lubowane zarjadowanje přewjesć. Wažne nam je, zo maja wobdźělnicy ­wjeselo a zo sej wotkryja hornjołužisku krajinu“, rjekny nawoda KiJu Andreas ­Mikus.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND