Wojerecy regionej kruće poboku su

srjeda, 01. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy Krabatowemu towarstwo přistupi. To je měšćanska rada wčera z wjetšinu wobzamknyła. 14 radźićelow hłosowaše za přistup, wosom přećiwo tomu při třoch hłosawzdaćach.

Wojerecy (AK/SN). „Stejimy regionej kruće poboku, chcemy k tomu přinošować“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD). Krabatowe towarstwo je w tymle nastupanju hižo w nowem­brje 2020 styki z městom nawjazało. Zhromadnu předrozmołwu mějachu lětsa 21. januara, nětko měli přistupić.

Měšćanska radźićelka Claudia Florian (CDU) so wobhoni, hač je přistup města trěbny. Wšako je marketingowe towarstwo „Region swójbow Wojerecy“ hižo z čłonom Krabatoweho towarstwa. Kak kryje so tajki přistup z konceptom za konsolidaciju budgeta, kotru nadhódnotu ma za město, chcyše wona wědźeć. Wyši měšćanosta skedźbni na sylny angažement towarstwa za dwurěčnosć a pěstowanje serbskeje kultury. Jako čłon Krabatoweho towarstwa móže město jenož přidobyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND