Znate a nowe wobliča w gmejnach

póndźela, 13. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tak kaž na njeličomnych druhich městnach běchu wobydlerjo tež w Chrósćicach namołwjeni, swój hłós za wólby krajneho rady a přidatnje za wólby wjesnjanosty wotedać. Kaž stajnje bě wólbny lokal w „Jednoće“ zaměstnjeny. Hižo krótko po wotewrjenju lokala prěni wobydlerjo swój hłós wotedachu.  Foto: Feliks Haza Tak kaž na njeličomnych druhich městnach běchu wobydlerjo tež w Chrósćicach namołwjeni, swój hłós za wólby krajneho rady a přidatnje za wólby wjesnjanosty wotedać. Kaž stajnje bě wólbny lokal w „Jednoće“ zaměstnjeny. Hižo krótko po wotewrjenju lokala prěni wobydlerjo swój hłós wotedachu. Foto: Feliks Haza

W mnohich městach a gmejnach Hornjeje Łužicy njejsu wčera jenož noweho krajneho radu wolili, ale tež wjesnjanostu. Mjeztym zo wjetšina dotalnych wjesnjanostow znowa nastupi, móžachu so wolerjo w někotrych komunach za nowe wobličo rozsudźić.

Budyšin (SN/MWj). Hač na dwě wuwzaći buchu při wčerawšich wólbach w dwurěčnych komunach Hornjeje Łužicy wjesnjanosća woleni. Jeničce we Wósporku a w Bukecach njeje k žanomu rozsudej dóšło, dokelž žadyn ze stajnje třoch kandidatow trěbnu wjetšinu hłosow docpěł njebě.

We Worklecach a w Ralbicach-Róžeńće je so pokazało, zo CDU swojeho kandidata přesadźić njemóžeše. Tak je we Worklecach njewotwisny kandidat Clemens Poldrack 54,3 procenty hłosow zdobył a budźe na přichodne sydom lět z wjesnjanostu. W Delanach wostanje Hubertus Ryćer na čole gmejny, dokelž je ze 64,4 procentami wólby dobył. Wón skutkuje wotnětka bjez stronskeje knižki CDU. W Malešecach bě dołhi čas njewěste, hač dotalny wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU) dale w funkciji wostanje. Skónčnje pak docpě wón 70,1 procent.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND