Zahrody wotewrjene byli

wutora, 14. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku dnja wotewrjeneje zahrody je Wojerowčanka Sigrun Jeck předwčerawšim swoje plahowane róže spřistupniła.  Foto: Silke Richter We wobłuku dnja wotewrjeneje zahrody je Wojerowčanka Sigrun Jeck předwčerawšim swoje plahowane róže spřistupniła. Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Prěni raz wotmě so předwčerawšim we Wojerecach a wokolinje dźeń wotewrjeneje zahrody. 16 wobdźělnikow je zajimcam přistup do swojeje zahrody zmóžniło a so při tym wše­lakim temam kaž dźiwim rostlinam, hnojidłam a wuměłskim twórbam z rostlinow wěnowało. Tale mnohotnosć je mjez wopytowarjemi dobry wothłós našła.

Drengnerec swójba z Noweje Łuki je swój z wjele lubosću wuhotowany statok spřistupniła. Tam nimaja jenož najwšelakoriše žadne rostliny, ale tež konje, psy, kóčki, nopawy a dalše zwěrjata. Hłowna tema Sigruny Jeck we Wojerecach porno tomu su róže w najwšelakorišich barbach. Wone rěkaja mjez druhim Heidi Klum a Erika Berger. Tutej a wjele dalšich plahuje Sigrun Jeck na runje 50 kwadratnych metrow małym terenje. Ze swojim wobdźělenjom chcyše wona wopytowarjam strach před ćernikami wzać a na to skedźbnić, zo móžeš je jednorišo plahować, hač sej něchtóžkuli mysli. Wo tym móžachu so zajimcy njedźelu na małym nutřkownym dworje Wojerowčanki přeswědčić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND