Darowanska akcija wunošna była

srjeda, 15. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Drje wot přichodneho šulskeho lěta smědźa so holcy a hólcy zakładneje „Šule Ćišinskeho“ w Pančicach-Kukowje na nowowuhotowany kabinet za wuměłstwo a ručne dźěło wjeselić. Tón je we wobłuku wobšěrnych twarskich dźěłow zašłych měsacow nastał. Nic pak jenož rumnosć budźe nowa, ale tež meble w njej. Za nje su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju we Wotrowje nadawk we wobjimje 25 000 eurow firmje WPO w Illertissenje blisko Ulma přepodali.

Dokelž běchu stare meble dodźeržane a so hižo dale wužiwać njehodźachu, sej šula nowe přeješe. Dokelž pak to Pančičansku gmejnu po drohim a z přidatnymi wudawkami zwjazanym saněrowanju kubłanišća přežadaše, zahajichu wobšěrnu darowansku akciju. Z njej zezběrachu dohromady něhdźe 15 000 eurow, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wčera zdźěli. Tež wón sam bě tomu přinošował a swoju koronowu premiju za tónle zaměr přewostajił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND