Kelko trawy syc a kelko nic?

wutora, 21. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym zo w priwatnych zahrodach trawusyčaki dawno hižo haru činja, je trawa na terenje bywšeho hosćenca w Pančicach-Kukowje chětro wysoko narostła. Gmejnscy radźićeljo su so nětko na kmane postupowanje dojednali.  Foto: Marian Wjeńka Mjeztym zo w priwatnych zahrodach trawusyčaki dawno hižo haru činja, je trawa na terenje bywšeho hosćenca w Pančicach-Kukowje chětro wysoko narostła. Gmejnscy radźićeljo su so nětko na kmane postupowanje dojednali. Foto: Marian Wjeńka

Zo w nalěću trawa při wotpowědnym wjedrje runjewon šusknje, kóždy zahrodkar wě. Potom je čas za trawusyčaki. Na někotrych městnach pak to cyle tak jednore njeje.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Jako bě bywši hosćenc wosrjedź Pančic-Kukowa wottorhany a teren zrunany, ze skłoninami wuhotowany a rjany zornowcowy schód natwarjeny, bě wjele chwalobnych słowow słyšeć. Nětko jewja so tež kritiske hłosy, měnjace, zo gmejna tam za prawym njehlada, dokelž je trawa chětro wysoko narostła. Z tym su so nětko tež gmejnscy radźićeljo Pančic-Kukowa na swojim zašłym posedźenju zaběrali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND