Kehelowansku čaru přetwarja

pjatk, 24. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo přistajenych Hamorskeje gmejny werbalnje nadběhowali

Hamor (AK/SN). Wjacore twarske předewzaća su minjeny čas w Hamorskej gmejnje zwoprawdźili respektiwnje tuchwilu zwoprawdźeja. Tak su z přetwarom Wochožanskeje kehelowanskeje čary započeli. Naprawu přewjedu we wobłuku projekta wólnočasneho centruma we wsy. Spěchowanje dóstanu z programa Leader. Najprjedy je gmejna staru čaru wottorhać a dnownu platu zhotowić dała. Z nowej kehelowanskej čaru ma so Wochožanski wólnočasny centrum atraktiwniši stać, rjekny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady.

W Cymplu (Zimpel) su po wosom tydźenjach twarskeho časa móst dosaněrowali. ­Wehnertec twarske předewzaće z Hórkow je puć z nowej asfaltowej worštu poćahnyło a wobłoženje ponowiło. Na te wašnje je wobchadna wěstota mosta zaso zaručena, wjesnjanosta rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND