Suchota zawostaja slědy

štwórtk, 30. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Měsacy wot nalěća 2018 hač dosrjedź 2021 běchu w gmejnach Slepo, Trjebin a Dźěwin jara suche. „Staw dnowneje wody je wjedra dla spadnył. Hakle wot srjedź 2021 bě na někotrych wotrězkach lochke wolóženje zwěsćić. Přez wotwódnjenje hižo tak a tak zawinowane zniženje dnowneje wody je suchota zesylniła“, podšmórny projektowy nawoda za wodowy monitoring w Freibergskim inženjerskim běrowje GUB ­Tobias Radach póndźelu w Slepom. Z koleginu Janinu Slesaczek a kolegu Ro­bertom Zimmermannom předstaji wón wuslědki wodoweho ­monitoringa 2017–2021. Něhdźe 30 zajimowanych wobydlerjow z třoch gmejnow w Serbskim kulturnym centrumje napjeće připosłuchaše. Inženjerski běrow přewje­duje wodowy monitoring w nadawku LEAG. Při tym měrja pegelowe stawy dnowneje wody a wobhladaja sej nimo toho powjeršnu wodu, wjedro a spadki.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND