Přichodny krok za nowu wyšu šulu

srjeda, 20. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Za přetwar a rozšěrjenje dwučaroweje wyšeje šule w Barće, gmejna Malešecy, je Budyski wokrjesny sejmik předwčerawšim naćiskowe planowanje wobzamknył.

Budyšin (SN/at). Z tym dowolnosć předleži, zo bychu planowanja dale wje­dli, podłožki za twarsku próstwu zapodali a twarske dźěła wukonjeli. Z tym zwja­zane je zwyšenje swójskich srědkow wokrjesa wo 243 800 eurow na nimale 7,345 milionow eurow. Po finalnym wobličenju kóštow z lětušeje 18. meje docpěje inwesticija cyłkownu sumu 17,304 miliony eurow. Krajny rada Michael ­Harig (CDU) skedźbni na to, zo je spěchowanje swobodneho stata něhdźe 9,959 milionow eurow z přizwolenskej informaciju z 13. decembra 2021 zaručene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND