Na dobro gmejny so zasadźowali

srjeda, 20. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Za jeju angažement při dobyću myta we wobłuku wubědźowanja Simul+ so wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz (srjedźa) Katrin Młynkowej a Janej Ješce z prezentom dźakowaše.  Foto: Marian Wjeńka Za jeju angažement při dobyću myta we wobłuku wubědźowanja Simul+ so wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz (srjedźa) Katrin Młynkowej a Janej Ješce z prezentom dźakowaše. Foto: Marian Wjeńka

Prěni raz po dołhim twarskim času je gmejnska rada Pančicy-Kukow swoje měsačne wuradźowanje wčera zaso w awli Šule Ćišinskeho přewjedła. ­Cyłkowne saněrowanje kubłanišća ­pak hišće cyle hotowe njeje. Někotre zbywace dźěła su hišće trěbne.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Zo so wjesnjanosta na posedźenju gmejnskeje rady někomu zjawnje a z prezentom dźakuje, so přečasto njestawa. Na wčerawšim ­wuradźowanju Pančičansko-Kukowskeho parlamenta měješe wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) tajku składnosć hnydom dwójce. Jónu počesći wón ­Katrin Młynkowu a Jana Ješku ze swójbnym lisćikom do zabawjenskeho parka Belantis pola Lipska. Wobaj běštaj hłownaj iniciatoraj, zo je so gmejna Pančicy-Kukow wuspěšnje na wubědźowanju ­Simul+ wobdźěliła a za nowe wjesne srjedźišćo na terenje něhdyšeho hosćenca w Pančicach myto 100 000 eurow dobyła. Mjeztym je komuna tež spěchowanske srědki z programa za witalne wjesne srjedźišća dóstała, tak zo móža za tónle projekt lětsa 444 000 eurow nałožić. Na terenje něhdyšeho hosćenca maja mjez druhim hrajkanišćo, pawiljon a nabiwanska stacija za elektrokolesa nastać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND