Schodźenk pjeć za Zhorjelca Budyšin

štwórtk, 21. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Lěsne wonjenje horcoty a suchoty dla přiběraja. Tak je mjez druhim za wo­krjesaj Zhorjelc a Budyšin najwyši schodźenk wohroženja před lěsnym wohenjom płaćiwy. Zarjady nětko warnuja.

Zhorjelc (SN/JBo). Tučasne klimatiske wobstejnosće ćopłeho a sucheho wjedra dla, wjedu k přiwótřenju situacije nastupajo lěsne wohenje – mjez druhim tež we wokrjesu Zhorjelc. Po zdźělence krajnoradneho zarjada płaći tam tučasnje za region pjaty, a zdobom najwyši schodźenk stracha před lěsnymi wohenjemi.

Za běžne lěto zregistrowachu dotal 18 lěsnych wohenjow, kotrež zničichu dohromady 8,45 hektarow lěsa. Tři najwjetše wohenje mějachu w Schlegelu w měrcu ze třomi hektarami, w Trjebinje w juniju z 2,6 hektarami kaž tež we Wald­hufenje w juniju, zawinowane přez žnjenske dźěła, z 1,6 hektarami.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND