Wo zamołwitym dźěle rangerow so wobhonili

wutora, 02. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku rangeroweho dnja je Peter Ulbrich rozłožił, kak wšelako móžeš kopřiwy wužiwać.  Foto: Carmen Schumann We wobłuku rangeroweho dnja je Peter Ulbrich rozłožił, kak wšelako móžeš kopřiwy wužiwać. Foto: Carmen Schumann

Stróža (CS/SN). Hižo pjaty raz wotmě so minjenu sobotu na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata w Stróži pola Hućiny młodźinski rangerowy dźeń. Zo bychu na zamołwite powołanje rangerow skedźbnjeli, wotměwaja kóžde lěto wokoło 31. julija swětowy rangerowy dźeń. Tele powołanje njeje přeco cyle njestrašne, wšako maja rangerojo we wěstych kónčinach swěta mjez druhim z rubježnymi hońtwjerjemi činić. Bohužel so runje sobotu nuznje trěbny dešć nańdźe, tak zo zličichu lětsa jenož 70 wopytowarjow. Tući pak dóstachu za to cyłu kedźbnosć rangerow, kotřiž běchu šěsć stacijow natwarili. Dźěći móžachu sej při kóždej staciji kołk wotewzać a dóstachu na kóncu małe myto. Nimo toho so na kwisu wobdźělichu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND