Za sobudźěło so zajimuja

štwórtk, 04. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dalše zarjadowanje wo wuwićowym koncepće planowane

Hórki (JK/SN). Wulki zajim a spokojnych zamołwitych je zawostajiło prěnje centralne zarjadowanje wo gmejnskim wuwićowym koncepće Chróšćanskeje gmejny. Wobdźělnicy běchu wužili składnosć, so mjez sobu zeznać a sej scyła zaměr a wobsah koncepta spřistupnić. Z wothłosom bě tež wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) jara spokojom. Mnozy wobdźělnicy wobkrućichu jemu a dalšim organizatoram swoju zwólniwosć k sobudźěłu. Wulce spokojeny ze sobudźěłom je tež nawjedowacy inženjer Jörg Panse, kotryž je z prěnjeho zetkanja pozitiwnje překwapjeny a tuž dobreje nadźije, zo so koncept poradźi. Tomu přihłosowachu dalši wobdźělnicy, zo je zarjadowanje mnohe nowe ideje zrodźiło a zhromadne postupowanje skrućiło. Bohužel mjez wobdźělnikami wšitke wsy gmejny zastupjene njeběchu. Zamołwići bychu sej přeli, zo bychu so ze wšitkich wsow ideje ludźi zapřijeli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND