Swoju wědu rady posrědkuje

wutora, 09. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Praktisce cyłe swoje žiwjenje so Jan Šołta w Konjecach pčołarjenju wěnuje a swoju wědu młódšim gerenacijam rady dale posrědkuje.  Foto: Alfons Handrik Praktisce cyłe swoje žiwjenje so Jan Šołta w Konjecach pčołarjenju wěnuje a swoju wědu młódšim gerenacijam rady dale posrědkuje. Foto: Alfons Handrik

Nimo dalšich insektow su předewšěm tež pčołki za přirodu nimoměry wažne. Často sej małe stworjenčka prawje wažić njewěmy. Tohodla so w lětnjej seriji na lokalnej stronje lětsa pilnym ­pčołkam a pčołarjam wěnujemy. (11)

Pozastanješ-li w Konjecach, zo by sej w pčólnicy „Regina“ škleńcu słódneho mjeda kupił, sy spěšnje z nazhonitym pčołarjom Janom Šołtu do zajimaweje rozmołwy zaplećeny. Lědma móhł wěrić, zo je wón, pilny kaž jeho pčołki, loni wosomdźesate narodniny swjećił. Jeho kolebka steješe za čas Druheje swětoweje wójny w Salowje. Dokelž so nan hižo ze suroweje wójny njenawróći, dyrbješe so Jan z maćerju wo 16 hektarow wulke ratarstwo starać. Wot swojeho dźěda Pětra Brězana, Salowskeho młynka, kotryž bě pčołar, zhoni, kak wažne su pčołki za wšu přirodu. Jako dźěd 1954 zemrě, so Jan Šołta, hakle 15lětny, wo zawostajene pčołki staraše.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND