Nazhonjenja sej wuměnjeli

štwórtk, 11. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Günter Gäbler njeje jenož čłon předsydstwa Njeswačanskeho domizniskeho muzeja, ale zdobom pčołar.  Foto: Alfons Handrik Günter Gäbler njeje jenož čłon předsydstwa Njeswačanskeho domizniskeho muzeja, ale zdobom pčołar. Foto: Alfons Handrik

Nimo dalšich insektow su předewšěm tež pčołki za přirodu nimoměry wažne. Často sej małe stworjenčka prawje wažić njewěmy. Tohodla so w lětnjej seriji na lokalnej stronje lětsa pilnym ­pčołkam a pčołarjam wěnujemy. (12)

Lubowarjo regionalnych stawiznow sej rady do Njeswačanskeho domizniskeho muzeja dojědu. Wot njedawna je tam přehladka kołowokoło křćeńcy widźeć, do toho pak pokazachu zajimawu a wabjacu wosebitu wustajeńcu składnostnje stolětneho wobstaća Njeswačanskeho towarstwa pčołarjow „Nad Čornicu“.

Kaž hódnoći čłon předsydstwa muzeja Günter Gäbler, kiž je wjacorych wopytowarjow po wustajeńcy wo pčołarskim towarstwje wjedł, njejsu so jenož pčołarjo za wosebitu wustajeńcu zajimowali.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND