Teren zmysłapołnje wužiwać

pjatk, 19. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Na bywšim zwučowanišću ma fotowoltaiska připrawa nastać

Bjerwałd (AK/SN). Na bywšim wojerskim terenje w Bjerwałdźe pola Hamora ma fotowoltaiska připrawa nastać. To zdźěla gmejna w swojim aktualnym hamtskim łopjenu.

Wobšěrne podłožki móža sej wšitcy zajimowani spřistupnić. K tomu słuša nimo přirodoweje rozprawy z přiwěškami tež wuslědkowy protokol wo wobdźělenju zarjadow. „K zwěsćenju wobstatka su w lěće 2021 wo florje a fawnje kónčiny karty zhotowili“, rozjasni gmejna.

W twarskim planje dźe mjez druhim wo škit rostlinow, tam nastate biotopy a wo biologisku mnohotnosć, wo škit dźiwiny a wody, wo škitane pódy a pře­strjenje, runje tak kaž wo škit powětra a klimy. Dale wobjednawaja w nim škit napohlada krajiny a wočerstwjenje, wo škit čłowjeka samoho a jeho strowoty kaž tež wo škit kultury.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND