Elefanty w originelnej fantazijepołnej mnohotnosći

wutora, 30. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěl swojeje wobšěrneje zběrki elefantowych skulpturow pokazuje Gabriele Trentzsch nětko we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja.  Foto: Andreas Kirschke Dźěl swojeje wobšěrneje zběrki elefantowych skulpturow pokazuje Gabriele Trentzsch nětko we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Foto: Andreas Kirschke

Gabriele Trentzsch pokazuje wot kónca awgusta wustajeńcu pod hesłom „Elefantastiske“ we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Tuchwilu běža poslednje přihoty za wotewrjenje přehladki.

Łaz (AK/SN). Nowu wustajeńcu maja wot minjeneho pjatka we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. To pokazuje tam mjenujcy Gabriele Trentzsch z Hórnikec pod hesłom „Elefantastiske“ swoju zběrku elefantow. Wot lěta 2002 je wona z čłonku Spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja we Łazu.

W přehladce móža sej zajimowani něhdźe 120 eksponatow wotkryć. Su to elefanty z kamjenja, keramiki, pórclina, drjewa, škleńcy, plasty, plyšoweho płatu, mydła, šokolody abo wóska. Widźeć su tohorunja knihi wo elefantach, listowe znamki z elefantami a dalše twory, na kotrychž su wulke zwěrjata zwobraznjene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND