Po prěnim Krabaoke w Čornym Chołmcu chcedźa druhdźe spěwać

srjeda, 31. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni serbskorěčny Krabaoke w Čornym Chołmcu je wunjesł, zo druhdźe we Łužicy dalše tajke zarjadowanja přewjeduja.  Foto: Maks Bagańc Prěni serbskorěčny Krabaoke w Čornym Chołmcu je wunjesł, zo druhdźe we Łužicy dalše tajke zarjadowanja přewjeduja. Foto: Maks Bagańc

Lětni serial SN

7. dźěl

Idejowe wubědźowanje „Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.“ je Załožba za serbski lud loni přewjedła. 27 projektow su w pjeć kategorijach z pjenježnym mytom 500 do 10 000 eurow mytowali. W našej lětnjej seriji předstajamy wubrane dobyćerske projekty, dźensa Serbski Krabaoke:

Susann Vogel je sej we wobłuku swojeje dźěławosće w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje wosebity dar wubědźiła. Zhromadnje z delnjołužiskej wuměłču Hellu Stoletzki a Kolektiwom Wakuum bě wona zrodźiła ideju za Karaoke-wječor. Wot wšeho spočatka bě jim jasne, zo ma so zarjadowanje wotměć w serbskej rěči, a to hornjo- kaž tež delnjoserbsce. Jako próstwystajer wo financnu podpěru z idejoweho wubědźowanja Załožby za serbski lud fungowaše Čornochołmčanski Krabatowy młyn tzwr. Jeho jednaćel Tobias Ćižik rjekny: „Z tutej nowej ideju formatom je so poradźiło zdobyć zajimcow, kotřiž chcedźa serbsku rěč wožiwić a nałožować. A to je wažny wobsah dźěławosće tež pola nas.“

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND