Kandidatow tónraz nimaja

wutora, 13. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wosebita situacija do wudospołnjacych wólbow wjesneje rady

Trjebin (CK/SN). Poprawom by gmejnski wólbny wuběrk Trjebina njedawno dyrbjał wo přizwolenju kandidatow za wudospołnjace wólby wjesneje rady Miłoraza 23. oktobra rozsudźić. Z toho pak ničo njebu.

Z lěta 2017 změnjenymi hłownymi wustawkami Trjebinskeje gmejny bu wjesna rada Miłoraza na třoch čłonow pomjeńšena. Po komunalnych wólbach 2019 přisłušachu jej Ernst-Gerd Paufler, Detlef Rölke a Bernd Heinz. Paufler a Rölke so kaž mnozy druzy Miłoraženjo spočatk lěta přesydlištaj a njemóžetaj tuž w Miłorazu hižo k wólbam nastupić. Wudospołnjace wólby su po Sakskim gmejnskim porjedźe trěbne, dokelž sej někotre rozsudy dwutřećinowu wjetšinu žadaja. W juniju bě Trjebinska gmejnska rada termin wólbow na 23. oktober 2022 postajiła. Při tym bě wšitkim wobdźělenym hižo jasne, zo budźe hladajo na pokročowace přesydlenje wužadanje, scyła kandidatow namakać. To je so nětko wobkrućiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND