Radworčenjo pokal w Budyšinje dobyli

wutora, 13. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wolejbulowy turněr wo pokal Spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu minjeny pjatk sportowče a sportowcy ST 1922 Radwor. Stejo wotlěwa: Syman Hrjehor, Uwe Pjetaš, Jan Kola; prědku wotlěwa: Sarah Hančikec, kapitan Roland Preuss a Madlena Bartec.  Foto: Měrko Korjeńk Wolejbulowy turněr wo pokal Spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu minjeny pjatk sportowče a sportowcy ST 1922 Radwor. Stejo wotlěwa: Syman Hrjehor, Uwe Pjetaš, Jan Kola; prědku wotlěwa: Sarah Hančikec, kapitan Roland Preuss a Madlena Bartec. Foto: Měrko Korjeńk

Wo turněrje k 75. jubilejej Serbskeho gymnazija

Kajki bě to njewšědny spočatk wolejbuloweho turněra w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma (SŠZC) w Budyšinje w ramiku swjatočnosćow k 75lětnemu wobstaću Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) Minjeny pjatk popołdnju je so w sprjewinym měsće tak mócnje kidało a hrimało, zo drohi płuwachu a krupy městnosć serbskeho kubłanišća na běły přestrjenc přeměnichu. A tola dojědźechu sej entuziasća wolejbuloweho sporta – dźewjeć cyłkow zhromadnje ze swójbnymi a fanami – do Budyšina, zo bychu wo pokal Spěchowanskeho towarstwa SGB wojowali. Do wotewrjenja turněra pomhachu najprjedy mnohe pilne ruki, mjez nimi tež šulski nawoda René Wjacławk, mokre blaki z hadrješćemi suche trěć. Bohudźak njeje so žadyn wolejbulist na tutym wječoru zranił.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Z rukow šulskeho nawody Serbskeho gymnazija Budyšin, Renéja Wjacławka, přijima Madlena Bartec za dobyćerske mustwo ST 1922 Radwor rjany złoćany pokal.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND