Planuja z rezerwu

wutora, 20. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Rakecy ma dobre wuhlady na wuspěšne hospodarjenje

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejna je swoje zadołženje wot lěta 2013 hač do lětušeho zaměrnje a konsekwentnje pomjeńšiła. Na tutym zakładźe njeje po wuspěšnym konsolidowanju a z dobrym financnym wuhotowanjom ćežko, nastajić dwulětny hospodarski plan za lěće 2023 a 2024.

Na posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady minjenu srjedu předstaji nawodnica financneho zarjada komuny Franziska Pfeiffer naćisk dwójneho plana. Do toho jimaše so wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) słowa a wopodstatni dwulětne, poměrnje wobšěrne předewzaća a plan gmejny. Hačrunjež je gmejna nuzowana, so z njewěstymi poměrami, kaž su to korona-pandemija, energijowa kriza abo wuskutki wójny w Ukrainje dla rozestajeć, ma solidny hospodarski fundament. Tón zawěsći, zo budźe w přichodnymaj lětomaj naročne nadawki a předewzaća zwoprawdźić móc. Kónc lěta 2024 planuje gmejna z wurunanym etatom a potom budźe jenož hišće z 228 ­eurami na wobydlerja zadołžena.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND