Runowahu zawěsćić

štwórtk, 22. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Inwesticije Rakečanskeje gmejny tež wot eksternych faktorow wotwisne

Rakecy (JK/SN). Złožujo so na dobre wuslědki konsolidowanja a spokojacy staw likwidnych srědkow planuje Rakečanska gmejna w přichodnymaj lětomaj wjetše inwesticije. Wosebje tak mjenowane klučowe produkty maja při tym prioritu.

Při planowanju wobkedźbuje gmejna hižo tuchwilu chětro stupace kóšty za energiju a material a liči ze spěchowanskimi srědkami ze stron Swobodneho stata Sakskeje abo tež z wulkeho hornca srědkow za strukturnu změnu.

Zo je gmejna zlutniwje hospodariła, za to rěči fakt, zo je so dołh gmejny wot 2,3 miliony eurow w lěće 2013 na 780 000 eurow w lěće 2024 pomjeńšił. Tute eficientne hospodarjenje a wobkedźbowanje datych poměrow a wuwiwacych so kóštow su wuchadźišćo za naročne nadawki gmejny, kaž wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) zwurazni. Tuž ma gmejna na to dźiwać, zo wostanje runowaha mjez dochodami a wudawkami zawěsćena, zo móhł etat po planje kónc lěta 2024 wurunany być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND