Runowahu dodźeržeć

póndźela, 26. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Inwesticije su předewšěm wot eksternych faktorow wotwisne

Rakecy (JK/SN). Złožujo so na dobre wuslědki konsolidacije a spokojacy staw likwidnych srědkow planuje Rakečanska gmejna w přichodnymaj lětomaj wjetše inwesticije. Wosebje tak mjenowane klučowe produkty maja při tym prioritu. To je dopóznaće ze septemberskeho posedźenja gmejnskeje rady.

Při planowanju wobkedźbuje gmejna hižo tučasnje stupace kóšty za energiju a material. Wona liči ze spěchowanskimi srědkami z boka kraja Sakskeje kaž tež ze srědkow za strukturnu změnu.

Zo je gmejna zlutniwje hospodariła pokazuje fakt, zo je so jeje dołh wot 2,3 miliony eurow w lěće 2013 na 780 000 eurow w lěće 2024 pomjeńšił. Tute eficientne hospodarjenje a wobkedźbowanje datych poměrow a so wuwiwacych kóštow su wuchadźišćo za naročne nadawki gmejny, kaž to wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) zwurazni. Tuž ma gmejna na to dźiwać, zo wostanje runowaha mjez dochodami a wudawkami gmejny zawěsćena, jeli chce, kaž plan předwidźi, kónc 2024 měć wurunany etat.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND