Socialny měr je akutnje wohroženy

srjeda, 28. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy kaž tež tamniša měšćanska rada stej so rozsudźiłoj, zjawny list politikarjam Zwjazka a Swobodneho stata Sakskeje pósłać. W nim žadaja sej podpisarjo za komuny wolóženja w energijowej krizy.

Wojerecy (AK/SN). Wone pokazuja při tym na aktualne nuzy energije a na hrožace wohroženje socialneho měra. List měri so na zwjazkowe a krajne knježerstwo a wšitkich zapósłancow zwjazkoweho a krajneho sejma z regiona. „Wočakujemy k zachowanju socialneho měra wobšěrny koncept na zwjazkowej a krajnej runinje k zmištrowanju krizoweje situacije a nic jeničcy akcije k wolóženju jednotliwych skupin potrjechenych. Zo by energija dale zapłaćomna była, měli za wěsty čas hornju mjezu za wužiwanje płuna a miliny za wšitkich přetrjebarjow postajić. Statne wotedawki na milinu, płun, bencin a diesel maja so na europski minimum znižić, zwurazni wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Wón je list zhromadnje z měšćanostu za šulu, kulturu a socialne Měrkom Pinkom a předsydami frakcijow w měšćanskej radźe podpisał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND