Rjeńšo parkować a sej wotpočnyć

wutora, 04. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
W Radworju maja nětko rjeńše parkowanišćo, kotrež słuži zdobom jako wočerstwjenišćo. Wjesnjanostka Madeleine Rentsch (napr.) a Nicole Stephan z twarskeho zarjada stej so posydnyłoj a atmosferu na so skutkować dałoj.  Foto: Uwe Menschner W Radworju maja nětko rjeńše parkowanišćo, kotrež słuži zdobom jako wočerstwjenišćo. Wjesnjanostka Madeleine Rentsch (napr.) a Nicole Stephan z twarskeho zarjada stej so posydnyłoj a atmosferu na so skutkować dałoj. Foto: Uwe Menschner

Něhdy njerjana wólna přestrjeń při Lilijowej dróze w Radworju je nětko nimale na atraktiwne parkowanišćo a přebywanišćo přetworjene. Něštožkuli pak ma so hišće zdokonjeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND