Za přičinami mokroty dyrbja pytać

srjeda, 05. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (JK/SN). Włóžna pinca zarjadniskeho twarjenja w Pančicach-Kukowje“ načinja zarjadniskemu zwjazkej „Při klóšterskej wodźe“ starosće. Wo tym je předsyda Stefan Anders radźićelow informował. Problem je hižo dlěje znaty. Po zakładnym, wobšěrnym saněrowanju domu wostanu pinčne rumnosće dale włóžne a tamniša klima njetyje tam ­składowanym podłožkam zarjadniskeho zwjazka. To pak njemóže zarjadniski zwjazk hižo akceptować a dyrbi spěšnje wotpowědne naprawy přewjesć, zo by so škodam na dokumentach a na twarjenju zadźěwało. Prěnje naprawy běchu na to wusměrjene, z pomocu přewětrjenja pincy powětr sušić. To pak njeje so dosć derje poradźiło. Tež nastajene sušenske aparaty njejsu powětr a klimu čujomnje polěpšili. Na minjenym posedźenju zwuraznichu wjacori radźićeljo, mjez nimi tež wěcywustojni z twarskeho wobłuka, zo njeje tutón pospyt wunošny, dokelž njeda so mnóstwo powětra tak jednorje sušić. Lěpje za klimu w pincy je porjadne přewětrjenje. Za to maja so ­fachowcy wo pomoc prosyć, zo bychu wobhospodarjam domu k prawym naprawam radźili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND