Stawizny sportoweje baraki so po 50 lětach skónčili

štwórtk, 06. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sportowu baraku w Šunowje su wjele lět na najwšelakoriše wašnje wužiwali. W zašłym času skićeše wona skerje zrudny napohlad (mały wobraz). Nětko su ju po wjacorych pospytach wottorhali.  Foto: Feliks Haza, Alfons Ryćer Sportowu baraku w Šunowje su wjele lět na najwšelakoriše wašnje wužiwali. W zašłym času skićeše wona skerje zrudny napohlad (mały wobraz). Nětko su ju po wjacorych pospytach wottorhali. Foto: Feliks Haza, Alfons Ryćer

Šunow (AR/SN). Lětsa w februaru je gmejnska rada Ralbicy-Róžant rozsudźiła, sportowu baraku w Šunowje wottorhać. Předwčerawšim potom tak daloko běše. Wječor ležachu wšitke twarske wotpadki na wulkej hromadźe.

Natwarili su baraku sobustawojo sportoweho towarstwa Traktor Ralbicy w lěće 1973 w njeposrědnym susodstwje sportnišća koparjow a jěchanišća konjacych sportowcow. Wokrjes Kamjenc přewo­staji za inwesticiju, kotraž měješe słužić k polěpšenju treningowych a wubědźowanskich wuměnjenjow, 19 000 hriwnow. Z loto-srědkow přidachu dalše 5 500 hriwnow. Hač k zběhance dnja 2. nowembra 1973 nadźěłachu sportowcy 1 614 dobrowólnych hodźin.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND