Dołhodobne ideje wuwiwać

srjeda, 12. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Slepjanska gmejna nastaja so na drastisce stupace płaćizny za płun a milinu wot 2023. Wjetšina gmejnskeje rady je na zašłym posedźenju parlamenta wobzamknyła, wutworić sydom wosobow wopřijacu dźěłowu skupinu, kotruž mjenuja „Energijo-awtarkna gmejna“. Wona ma wo aktualnym połoženju energije w gmejnje wuradźować, doporučenja k polěpšenju energijoweje eficiency zestajeć a konkretne namjety k lěpšemu wućeženju komunalnych připrawow a twarjenjow zdźěłać. Dźěłowa skupina so zjawnje njeschadźuje. Wona ma jenož poradźowacu funkciju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND