Twarski projekt schwaleny

pjatk, 14. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Twarski plan za nowotwarsku štwórć „Stara Budyska dróha“ w Radworju je schwaleny. Gmejnscy radźićeljo su projektej na swojim posedźenju předwčerawšim, srjedu, přihłosowali. Do toho bě zastupnica zamołwiteho architekturneho běrowa rozłožiła, z kajkimi wobmyslenjemi su so minjeny čas zaběrali. Tak Budyski krajnoradny zarjad pruwowaše, hač by so hara ze susodneje wjacezaměroweje hale Slavia w bydlenskej štwórći wuskutkowała. Tež z wobswětoškitnym zarjadom su so nastupajo sadźenje nowych štomow dojednali. Dalše pokiwy a wobmyslenja ludźi su wobkedźbowali. Skónčnje radźićeljo twarskemu planej jednohłósnje přihłosowachu, kotryž chcedźa nětko krajnoradnemu zarjadej předpołožić. Wotpowědnu dowolnosć za projekt swójbnych domow wočakuja klětu w měrcu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND