Dalše běrokratiske wužadanje

pjatk, 14. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wot 2023 maja tež gmejny za posłužby a dźěła zběrać wobrotowy dawk

Chrósćicy (JK/SN). Z problemom wobrotoweho dawka a kak so tón klětu na posłužby a nadawki gmejny wuskutkuje, mějachu so Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju zaběrać. K wobzamknjenju předležachu naćiski wotpowědnych wustawkow, kotrež rjaduja wone popłatki gmejny, kotrež su wot wobrotoweho dawka wuwzate. W přihotach na klětuši folklorny festiwal dźěše w tym zwisku wosebje wo stejnišća za gastronomiskich zastaraćelow a wudawki za milinu a wodu. Jich próca wostanje wot wobrotoweho dawka wuswobodźena. W tym zwisku nasta mjez radźićelemi prašenje, hač su tuchwilne płaćizny za stejnišćo, milinu a wodu hišće načasne a hač njeměli so aktualnym a tež we wokolinje płaćiwym tarifam přiměrić. Konkretne namjety radźićelow wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na wědomje wza a namjetowaše, wustawki wudospołnić a na přichodnym posedźenju z nowymi ličbami znowa wuradźować. Dalše wustawki wo wobrotowym dawku radźićeljo akceptowachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND