Ćežki porod hospodarskeho plana

srjeda, 19. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )

Normalnje w městach a gmejnach swój hospodarski plan w nalěću schwala. W Njeswačidle je to hač do wčerawšeho trało – přiwšěm njejsu wulke inwesti­cije tak a tak móžne.

Njeswačidło (JK/SN). Lěto je nimale nimo a skónčnje je so Njeswačanska gmejna we woprawdźitym zmysle słowa pře­drěła a na swojim wčerawšim posedźenju z wjetšinu hłosow wustawki dwójneho hospodarskeho plana za 2022/23 wobzamknyła. Jako přihot mějachu radźićeljo nadawk, sej doma dobrych sto stron wopřijacy dokument spřistupnić. Runje tak móžachu wčera wobzamknjenja kmani wo naćisku wuradźować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND