Zaso romantisce nakupować

wutora, 01. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (SN). Po tym, zo dyrbjachu nakupowansku nóc „Romantika“ dwě lěće koronapandemije dla wobmjezować, chcedźa ju lětsa zaso w zwučenym wašnju přewjesć. Organizatorojo towarstwa Nutřkowne město z. t. přeprošuja přichodnu sobotu, 5. nowembra na mjeztym jubilejnu 20. Romantiku. Lětuši moto „shopping-safari“ wabi z nowym konceptom. Organizatorojo liča ze 40 000 do 50 000 wopytowarjemi, kotrychž chcedźa lětsa po pjeć wšelakich turach přez nutřkowne město wjesć. Planowane su nimo wotewrjenych wobchodow a hosćencow tež zaso pisane programy na dróhach. Na Póstowym naměsće a Hłownym torhošću kaž tež w nakupowanskim centrje na Žitnych wikach změja wšelake zarjadowanja. W centrje je na woběmaj poschodomaj planowana bara z hudźbnym wobrubjenjom. Wuwzaćnje wostanje parkowanišćo centra hač do połnocy wote­wrjene. Dohromady so 75 wikowarjow na nakupowanskej nocy wobdźěli. Runje tak su gastronomojo zaso pódla. Wobmjezowanja, kaž běchu to koronapandemije dla w minjenym lěće, dotal žane njejsu. Jeničce při wobswětlenju chce město Budyšin energijowych kóštow dla tróšku lutować.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND