Zahaja zažne wobdźělenje

srjeda, 02. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )

Měšćanska rada přednaćisk za plan wužiwanja ležownosćow schwaliła

Kulow (AK/SN). Město Kulow ze swojimi jědnaće wjesnymi dźělemi ćěri plan wužiwanja ležownosćow doprědka. Jednohłósnje wobzamkny měšćanska rada minjeny tydźeń schwalenje přednaćiska. Tutón budu nětko zjawnje wupołožić. Nošerjo zjawnych zajimow a wobydlerjo móža so k tomu wuprajić. „Plan wužiwanja ležownosćow ma twarske a dalše wužiwanje w komunje přihotować. Wón njetwori twarske prawo, wolóži pak naćisk wobtwarjenskich planow. Kóždy smě a je namołwjeny we wobłuku wobydlerskeho wobdźělenja přeća abo kritiku wuprajić. Za to je nětko runje prawy wokomik“, wuswětli Marina Botta ze zamołwiteho planowanskeho běrowa Haß krajinowi architekća Radeberg.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND