Njewočakowane wuwića

štwórtk, 03. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor je přizjewjenych wróćopłaćenjow přemysłoweho dawka, změnow w městnowym planje kaž tež stupacych wudawkow dla w septembrje dodatny hospodarski plan 2021/2022 nastajiła. W zarjadniskim etaće jewja so 98 000 eurow mjenje dochodow a 573 000 eurow wudawkow. Wjetše poćežowanje wučinja na přikład wokrjesny wotedawk na Zhorjelski wokrjes we wysokosći 187 000 eurow. K tomu dyrbi gmejna 158 000 eurow za wudźeržowanje wudać. „Najwjetše zwyšenje mamy we wobłuku připokazanjow a wotedawkow“, zdźěli komornik Maximilian Schöbel. „To zaleži na wyšich wudawkach za kraj, připokazanjach za personal a kowid-19, kotrychž dotal hišće njebě abo jenož mało.“ Dochody so tohorunja zwyša, na přikład přez předaće gmejnskich lěsnych ležownosćow. Najwjetše zniženje dochodow wučinjeja wotćahi dawkow a wotedawkow. W dalšich lětach liči komornik ze stupacymi dochodami na zakładźe po­wšitkownych klučowych připokazanjow. Najwjace wudawkow ma gmejna za wěcne podpěry (Sachleistung) a posłužby, tak na přikład při wudźeržowanju ležownosćow.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND