Nowe wobličo za bydlenski kompleks IX

wutora, 08. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Na nowy, moderny a kompaktny bydlenski kwartěr z wobchodami chcedźa kónčinu „Nowa Kinajchtska hola“ we Wojerowskim bydlenskim kompleksu IX wuwić. To je wyši měšćanosta ­Torsten Ruban-Zeh (SPD) minjenu ­srjedu w Zusowym měsće podšmórnył.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy, bydlenska towaršnosć Wojerecy tzwr a tamniše bydlenske drustwo LebensRäume chcedźa kónčinu zhromadnje wuwić. Předwidźane su wosebity wikowanski areal, měšany wobłuk a powšitkowna bydlenska štwórć. Kompleks chcedźa 2024 wotewrěć. Nimale 25 milionow eurow cyłkowna inwesticija wučinja. Firma halsdorfer+ingenieure projekt GmbH z Burgdorfa pola Hannovera je wuwiwar předewzaća.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND