Cyrkej wobswětlić abo nic?

štwórtk, 10. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Rozdźělne měnjenja wo lutowanju miliny w Njeswačanskej gmejnje

Njeswačidło (JK/SN). Žiwa diskusija wuwi so předwčerawšim na posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady, jako přednjese wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) namjet wobzamknjenja za kooperaciske dojednanje z prewenciskej skupinu Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Tute dojednanje ma přinošować k zwyšenju wěstoty w gmejnach Budyskeho wokrjesa a zawěsćić hišće wuše poćahi mjez wobydlerstwom a policiju. Wjetšina Njeswačanskich radźićelow w dojednanju wužitk za gmejnu njespóznaje a steji tajkemu postupowanju skeptisce napřećo. Radźićel Frank Heidan mje­nowaše njedawne wobzamknjenja k redukowanju nadróžneho wobswětlenja jako kontraproduktiwne k namjetam policije. Mjenje wobswětlenja wjedźe po jeho měnjenju skerje k móžnemu zwyšenju kriminality a jej njezadźěwa. Tež wěstota so na tute wašnje njezwyši. Wjesnjanosta Schuster namjetowaše, dojednanje přiwzać a w přichodnym času wobkedźbować, kak so wone na wěstotu abo žiwjenje w gmejnje wuskutkuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND