Bórze wottorhanski bager přińdźe

pjatk, 11. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske dźěła za přichodny šulski kompleks w Barće, gmejna Malešecy, bórze nowu fazu docpěja. Po tym zo w nowembrje nowu sportowu halu dotwarja, zahaja klětu w januarje pó­dlanske twarjenja potorhać, kotrež wjace trěbne njejsu.

Bart (UM/SN). Po wotpowědnym wupisanju Budyskeho krajnoradneho zarjada su slědowace pódlanske twarjenja potrjechene: stara ćěłozwučowarnja, dotalnej dźěłarni za metal a drjewo kaž tež tepjernja z wuhenjom. Při twarje ćěłozwučowarnje běchu asbest w formje zatykowanskeho materiala we wonkownych fugach a při woknach zasadźili, kaž z wotstronjenskeho koncepta inženjerskeho běrowa NUB z gmejny Feliksowy jazor (Felixsee), wokrjes Sprjewja-Nysa, wuchadźa. W špundowanju a na třěše bu kołmazowy papjerc zatwarjeny, runje tak wužiwachu tam wobarbjenja z kołmazom. Platy wonkownych sćěnow su z kamilitom, w NDR často wužiwanej dźěłowiznu z mineralneje włokniny, izolowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND