Kóšty sprawnje rozdźělić

pjatk, 11. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nadhódnotowy dawk wjac hač jenož winowatostna naležnosć

Róžant (JK/SN). Kaž wšitke druhe gmejny Sakskeje ma tež Ralbičansko-Róžeńčanska wot spočatka přichodneho lěta wobličić za wšelake wukony a posłužby nadhódnotowy dawk. Za to je trěbne, postajić zakłady a wuchadźišća za wobličenje popłatkow a hódnotow.

Komornica zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Franciska Čapikowa bě tuž za wčerawše posedźenje gmejnskeje rady w Róžeńće přihotowała wotpowědne zakłady kalkulacije. Wona skedźbni radźićelow na to, zo móže so gmejna we wosebitych padach dać wot wobličenja nadhódnotoweho dawka wuswobodźić. To je pad, hdyž maja mjenje hač 22 000 eurow dochodow, dokelž liči komuna ­potom jako małopředewzaćel, kotryž njetrjeba nadhódnotowy dawk wobličić. Tohodla je wona kalkulacije za gmejnu tak zapołožiła, zo dochody mjenowanu mjezu njepřekroča.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND