Kleplowane dźěła a cynowe figury

štwórtk, 17. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W nowej adwentnej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju pokazataj mjez druhim Peter Seltenheim a Hans Schierig (wotprawa) swoje cynowe figury. Dale je wjele kleplowanych wudźěłkow widźeć.  Foto: Feliks Haza W nowej adwentnej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju pokazataj mjez druhim Peter Seltenheim a Hans Schierig (wotprawa) swoje cynowe figury. Dale je wjele kleplowanych wudźěłkow widźeć. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Filigrane wudźěłki kleplowarkow kružka Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena kaž tež cynowe figury móže wopytowar wot minjeneje njedźele w hodownej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju wobdźiwać. Čłonki kleplowanskeho kružka pod nawodom Sigridy Bähr z Małeho Wjelkowa su swoje twórby za 48. wosebitu wustajeńcu w Njeswačidle předstajili. Při zachodźe do wustajenišća strowi božodźěsćowy štom, na kotrymž wisaja kleplowane hwěžki, jandźeljo a druhe hodowne symbole, wopytowarjow do spo­dobneje přehladki.

Hižo wot 16. lětstotka su mustrowe knihi za kleplowanje znate. Nitki wjerća a křižuja so tak, zo přez kleplowanje canki nastanu. Z nimi najprjedy šaty a dalše tekstilne wudźěłki pyšachu. Pozdźišo kleplowarki tež mjeńše pyšne twórby, kaž našijniki, broše a wjetše knefle zhotowjachu. Znata spěchowarka kleplowanja bě Barbara Uthmann w Rudnych horach. Wona je kleplowanje zawjedła jako přidatnu zasłužbu za zežiwjenje chudych swójbow hórnikow. A z tym je tam samostatna hospodarska hałžka nastała.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND