×

Powěsć

Failed loading XML...

Druhi dźeń holčeje kopańcy zaso z wulkej rezonancu

wutora, 22. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Po prěnim dnju holčeje kopańcy Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) zhromadnje ze zarjadowacymi towarstwami srjedź julija buchu za druhe zarjadowanje lětsa 14. nowembra lětniki 2010 do 2014 hišće raz přeprošene. Tež tónraz bě wothłós enormny. Něhdźe 50 holcow namaka so nawječor na nowym kumštnym trawniku při sportowym centrumje ST Zeleno-běłych w Halštrowje. Wot zažneje ćmy a předzymskich temperaturow njedachu so holcy pod swětłomjetakami a při wjele pohibowanju scyła mylić. Zamołwity za wokrjesnu wubranku we WFV Tino Gottlöber a jeho team nazwučowarkow a nazwučowarjow mějachu pjeć stacijow spřihotowanych, na kotrychž móžachu koparki swój talent w dribblingu, třělenju na wrota, kaž tež při małych hrajnych formach prezentować.

Trenarki a trenarjo podpěrowacych towarstwow móžachu sej znowa přehlad wysokeje ličby koparkow dorosta w Budyskim wokrjesu tworić. Na druhim boku bě tež wobkedźbować, zo je jara wjele wobdarjenych hrajerkow pódla, kotrež móžeše sej Tino Gottlöber za swoje kadery wokrjesnych wubrankow notěrować.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND