Spagat w ćežkim času krizy poručenje

srjeda, 23. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowski zastaraćel spyta płaćizny w rozumnych hranicach zaručić

Wojerecy (SiR/SN). Časy su kołwrótne a njewobličomne. Zastarowanski zawod Wojerecy (VBH) spyta skedźbnje a wobhladniwje jednać, zo bychu płaćizny w rozumnych hranicach zaručić móhli. „Runje w nětčišej situaciji pak je to wjace hač čežko. Dyrbimy so woprawdźitosći stajić“, tak předsyda dohladowanskeje rady VBH Uwe Blazejczyk na nowinarskej rozmołwje njedawno we Wojerecach.

„Wažne tež je, zo našich kupcow do tutoho ćežkeho procesa sobu zapřijamy a jich transparentnje informujemy. Dotal profituja naši kupcy z našeje wobhladniweje strategije wobstarowanja, kotraž zaručeše poměrnje dołho stabilne płaćizny w tutych turbulentnych časach“, praji jednaćel VBH Wolf-Thomas Heinrich.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND